Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

NEKALÁ SOUTĚŽ parazitování na pověsti, nebezpečí záměny

Příklady nekalosoutěžního jednání

 • podání přihlášky zaměnitelné ochranné známky jiným přihlašovatelem
 • parazitování na pověsti ochranné známky
 • uvádění výrobků či služeb na trh s označením zaměnitelným s Vaší ochrannou známkou
 • jiná nekalosoutěžní jednání

Práva vůči nekalému soutěžiteli

 • právo na zdržení se nekalosoutěžního jednání
 • právo na odstranění závadného stavu
 • právo na náhradu škody
 • právo na přiměřené zadostiučinění v penězích
 • právo na vydání bezdůvodného obohacení

Obsah služby

 • posouzení nekalosoutěžního jednání konkurenčního subjektu
 • návrh na právní postup proti nekalosoutěžnímu jednání
 • předžalobní uplatňování práv (zabránění nekalé soutěže, bezdůvodné obohacení, náhrada nemajetkové újmy) a zastupování v soudním řízení
 • podání návrhu na vydání předběžného opatření
 • podání žaloby na zdržení se nekalosoutěžního jednání, na odstranění závadného stavu, na náhradu škody, na přiměřené zadostiučinění v penězích a na vydání bezdůvodného obohacení

Cena služby

 • dohodou
Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz