Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Důvody proč registrovat ochrannou známku

Registrace ochranné známky má své právní i ekonomické opodstatnění. Uvádíme hlavní důvody, proč se registrace vyplatí.

 


Ochrana názvu služby / výrobku:

 • název s, nímž chce obchodník operovat na trhu, může být snadno napodobitelný (jak slovní, tak i obrazový)
 • jakmile konkurence zjistí, že má nějaké označení úspěch a je známé, může toho chtít zneužít a chtít této známosti využít
 • pokud označení není registrováno jako ochranná známka, je obrana před napodobením obtížná – v takovém případě je nutno prokazovat, že obchodník dané označení skutečně používá, že je pro něj známé a charakteristické, a že si na trhu vydobylo známost díky níž může napodobující konkurence získat neoprávněnou výhodu což je obchodníkovi schopno způsobit újmu
 • pokud je označení registrováno jako ochranná známka, postačí ve sporu prokázat, že obchodník vlastní zapsanou ochrannou známku, a že konkurence podobné označení používá pro výrobky a služby podobné těm, pro něž je označení zaregistrováno – to postačuje ke kolizi s ochrannou známkou (tedy žádné prokazování reálného užívání, známosti, schopnosti obchodníka způsobit újmu a všech dalších kritérií nekalé soutěže)
 • se zapsanou známkou je v obchodním styku možno uvádět symbol ® (není to však povinnost)
 • rozhodující je datum zápisu známky do rejstříku (známka, o kterou se obchodník vůči konkurenci opírá, musí být starší, než označení používané konkurencí) – proto se vyplácí známku registrovat ještě před začátkem reálného používání označení v obchodním styku, kdy si tímto vytvoříte časový náskok před konkurencí

 

Ochrana obchodní firmy (názvu společnosti zapsané v obch. rejstříku)

 • kritéria zaměnitelnosti názvu, které posuzuje obchodní rejstřík při zápisu společnosti do obch. rejstříku, jsou velice měkká (k zápisu obecně postačí odlišnost od jiné obch. firmy alespoň ve třech znacích)
 • kritéria posuzování zaměnitelnosti názvů s ochrannou známkou jsou podstatně přísnější a berou v potaz mnohem více kritérií, což znamená širší možnosti ochrany než pouze podle zásady nezaměnitelnosti obchodní firmy, formulované občanským zákoníkem
 • pokud by tedy konkurence nazvala svou společnost podobně jako je nazvána společnost, jejíž název je chráněn ochrannou známkou, mohla by se daná společnost domáhat změny obch. formy konkurence anebo alespoň zákazu užívání v případě, že by konkurenční společnost nabízela obdobné nebo stejné výrobky nebo služby

 

Ochrana domén

 • ochranná známka je nejčastějším důvodem, z něhož rozhodčí instituce rozhodující doménové spory doménu odnímají dosavadnímu držiteli a převádějí ji na vlastníka ochranné známky
 • k ochraně domény je způsobilá slovní ochranná známka, maximálně slovní grafická (tedy s nevýraznými grafickými prvky, např. pouze ve zvláštním druhu písma)
 • doména je vlastně také slovním označením používaným v obchodním styku, proto může snadno kolidovat se zapsanou ochrannou známkou v případě, že jsou pod doménou nabízeny výrobky a služby podobné těm, pro něž je zaregistrována známka
 • opět postačuje, aby vlastník známky prokázal, že má zapsánu starší známku, a že konkurence zaregistrovala doménu, a používá ji pro stejné nebo obdobné výrobky a služby
 • některé rozhodčí instituce považují za porušení práv k ochranné známce rovněž případy, kdy doména je pouze zaregistrována avšak není reálně používána – v těchto případech vyvozují bránění vlastníkovi známky jeho označení užívat (a zaregistrovat doménu odpovídající jeho známce)

 

Ochrana před zneužíváním klíčových slov ve vyhledávačích

 • klíčová slova jsou častým případem porušení práv k ochranné známce, protože jejich zadání do systému Google AdWords nebo Seznam Sklik není na první pohled patrné
 • klíčové slovo je slovním označením používaným v obchodním styku pro účely propagace zboží nebo služeb, proto může snadno kolidovat s ochrannou známkou
 • provozovatelé vyhledávačů poskytují možnost oznámit zneužití názvu v klíčových slovech, ale k odstranění vyžadují prokázání slovní ochranné známky (dle našich zkušeností s nimi bez soudního rozhodnutí nelze uspět „pouze“ s odkazem na ochrannou známku kombinovanou, nebo na nekalou soutěž)
 • slovní ochranná známka je tak jediným způsobem, jak se přímo u provozovatele vyhledávačů domoci odstranění klíčových slov, zadaných konkurencí do systému, kolidujících s touto známkou

V případě zájmu o registraci ochranné známky můžete kontaktovat naši kancelář, které se zabývá registrací ochranných známek.

 

Mgr. Petr Mališ, advokát | malis@lawyer.cz

Autor je společníkem v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami, ochranou osobních údajů a internetovým právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz